Pierre Pirson


W mojej pracy staram się wyrazić uczucia, które nie są dostrzegalne przez intelekt. Uczucie pokoju i pojednania, przestrzeń w której każdy może doznać spokoju wewnętrznego. Emocja, która tworzy obraz ale go nie definiuje.

Nie chcę narzucać interpretacji obrazu widzowi nadając pracy tytuł, aby nie ograniczać słowami emocji na płótnie. Poprzez moją sztukę chce eksplorować światło, wibracje kolorów, czuć radość tworzenia i dzielić się nią ze światem.

Malarstwo staje się forum gdzie doświadczenia artysty zderzają się z doświadczeniami widza.Copyright © Pierre Pirson
Toute reproduction des oeuvres est interdite sans accord écrit de l'auteur.